Heilbron advocatuur, het advocatenkantoor van mr Jessica M.M. Heilbron is gespecialiseerd in het strafrecht, het asiel en vluchtelingenrecht en het psychiatrisch patiëntenrecht.

Mr. Heilbron voert de advocatenpraktijk zelfstandig uit vanuit een historisch pand in het centrum van Amsterdam. In hetzelfde pand zijn nog twee andere advocatenkantoren gevestigd. Op deze wijze heeft het kantoor een netwerk van en goede samenwerking met collega advocaten en kan er  worden overlegd.

Mr Heilbron heeft haar rechtenstudie aan de Universiteit Maastricht in 1996 afgerond met een strafrechtelijke specialisatie. Na een aantal stages op verschillende strafrechtkantoren in Maastricht is mr. Heilbron in1998 beëdigd als advocaat in het arrondissent Noord-Hollland. In eerste intantie heeft zij daar de algemene praktijk gevoerd en in 2003 is zij in Amsterdam beëdigd en heeft zij zich gespecialiseerd in het Strafrecht.

In 2005 heeft zijn de specialisatieopleiding Strafrecht aan het Pompe Instituurt van de Universtiteit Utrecht afgerond. Later heeft zij zich daarnaast ook gespecialiseerd in het Asiel en Vluchtelingenrecht. Zij heeft de specialisatieopleiding Asielrecht bij de OSR in Utrecht in 2008 afgerond. Tot slot is zij in 2010 toegelaten op de lijst om rechtsbijstand te verlenen in het psychiatrisch patiëntenrecht en staat zij mensen bij die gedwongen dreigen te worden opgenomen of te maken krijgen met gedwongen verplichte zorg.

Mr Heilbron heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd: 

  • Strafrecht
  • Asiel en Vluchtelingenrecht.

Op grond van deze registratie geldt voor haar de verplichting elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Mr Heilbron is lid van de volgende specialisatieverenigingen:

  • Stichting Migratierecht Nederland
  • Werkgroep Rechtsbijstand Vluchtelingen Advocaten (WRVA)
  • Vereniging Psychiatrisch Patiëntenrecht Advocaten Nederland (Vpan))
  • AAVP Amsterdamse Advocaten Voor Psychiatrie (AAVP)
  • Vereniging Sociale Advocatuur Nederland (VSAN)
  • Vereniging Asiel Advocaten en Juristen Nederland (VAJN).

Mr Heilbron heeft een High Trust overeenkomst met de Raad voor Rechtsbijstand. Het kantoor verleent rechtsbijstand zowel op betalende basis als op basis van gefinancierde rechtsbijstand, ook wel een toevoeging genoemd. Het kantoor staat ook mensen bij die voor juridisch advies zijn doorverwezen door het Juridisch Loket.